Regulamin konkursu

REGULAMIN:

1. Organizatorem jest Pizzeria Gomorra

2. Wyniki zostaną ogłoszone do 3 dni po zakończeniu konkursu.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie się bezpośrednio pod postem konkursowym wystawiając odpowiedź.

4. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

5. Zwycięzca konkursu ma 14 dni na odebranie nagrody.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr. 101, poz. 926, z póżn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

8. Facebook nie jest powiązany z konkursem.

9. Nagrody nie mogą być przekazywane lub wymieniane na wartość pieniężną.

10. Informacja o czasie trwania konkursu znajduje się w opisie.